Vilkår for bruk av Mivai®-appen

Det norske selskapet Go Mobile AS (org nr 989 015 621) har utviklet appen Mivai®. Appen er tilgjengelig for smarttelefoner og nettbrett (iOS, Android og Windows). Foreløpig er Mivai® begrenset til å være en bestillingstjeneste for taxi; senere vil applikasjonen utvides med mer, forbrukervennlig funksjonalitet.

I Norge er det Go Mobile AS (Bosmyrkollen 2, 4620 KRISTIANSAND) som drifter appen. I andre land vil samarbeidende selskaper stå for infrastruktur og drift.

Tjenesten fungerer i et samspill mellom forbrukerens app, den sentrale programvaren (med databasen) og en skreddersydd app som taxisjåføren har på sin telefon.

Selve appen Mivai® er gratis for bruker (passasjeren; kunden), både i anskaffelse og bruk.

Følgende "Vilkår for bruk av Mivai®-appen" gjelder fra 1 januar 2016, erstatter alle tidligere utgaver og kan endres på nytt ved behov og uten nærmere varsel:


Når du laster ned Mivai®-appen og tar den i bruk, aksepterer du samtidig nedenstående vilkår:

Brukerlisens

Du som benytter Mivai® må være fylt 18 år og være myndig, eller du må innhente samtykke fra dine foresatte.

Din Mivai®-konto er utelukkende til personlig bruk; du skal ikke gi andre tillatelse til å bruke din konto. Du skal sørge for at kontopassordet ditt oppbevares sikkert.

Priser

Når du benytter Mivai® og bestiller en taxitur, samtykker du til at du vil forestå rettmessig oppgjør for taxitjenesten, så snart denne er levert.

Ved beregning av pris tar Mivai® utgangspunkt i avstands- og tidsberegninger fra Google Maps.

De prisene som er merket "fastpris" i Mivai® vil gjelde for raskeste/korteste vei uten unødige stopp.

Fastprisen betinger at du ikke endrer ruten underveis. I områder der maksimalprisforskriften ("Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn") gjelder, kan fastprisen ikke overskride taksameterprisen.

De prisene som er merket "estimat" i Mivai® er kun veiledende. Det tas forbehold om at prisen for en reell tur kan avvike fra estimatet. Kø, omkjøringer og eventuelle tillegg for bompenger og ferge¬billetter blir ikke hensyntatt i beregningen av estimatpris. I mange sammenhenger er det prisen fra taksameteret som avgjør.

Betaling

Ved avsluttet taxitur, skal du betale. Dette kan skje direkte gjennom appen, eller med betalingskort og betalingsterminal i taxien eller ved kontantoppgjør.

Dersom rettmessig oppgjør ikke finner sted, uansett årsak (manglende nettforbindelse, manglende dekning på konto, feil på utstyr, mv) samtykker du til at beløpet kan trekkes gjennom din Mivai®-konto senere, når betalingsmulighetene er gjenopprettet.

Dersom du bestiller en taxitur, men likevel ikke møter opp, slik at taxiselskapet får en bomtur, kan taxiselskapet belaste deg med en oppmøtepris.

Dersom det er registrert uoppgjorte krav mot din Mivai®-konto vil du ikke kunne bruke Mivai® og dets tjenester på nytt før krav(ene) er gjort opp.

Tilbakemelding

Når taxituren er slutt, kan du gi en tilbakemelding ("rating") gjennom appen som oppsummerer din samlede vurdering av de leverte tjenester. Sjåføren får ikke se din rating (1-5 stjerner) eller dine (frivillige) tilleggskommentarer. Denne ordningen med rating gjør de konkurrerende taxiselskapene i stand til å forbedre sine tilbud til publikum, samtidig som publikum får mulighet til å velge tjeneste-leverandør ut fra opplevd kvalitet fra andre kunder som har benyttet deres tjenester tidligere.

Når du gir rating skal "5-stjerner" i utgangspunktet være karakteren for en "helt grei tur", dersom den foregikk slik som du hadde forventet og håpet. Bare dersom du har noe konkret å utsette på turen, reduserer du ratingen til 4 eller 3 (eller færre) stjerner. I så fall, skriv også gjerne en forklarende kommentar.

Vær oppmerksom på at også sjåføren gis anledning til å legge inn en rating på deg som kunde. Dersom du mottar flere negative ratinger, og medfølgende kommentarer er alvorlige nok, vil du kunne utelukkes fra videre tjenester gjennom Mivai®.

Ansvar

Go Mobile AS skal holdes uten ansvar for enhver fordring, kostnad, skade eller tap som oppstår som følge av at du har brutt ett eller flere av vilkårene for bruk av Mivai® og/eller brutt gjeldende lover, forskrifter eller regler og/eller brutt en tredjeparts rettighet.

Go Mobile AS kan heller ikke holdes ansvarlig for noen følgeskade eller følgetap som skyldes bruken av Mivai®.

Selve transporttjenesten som bestilles (og eventuelt betales) gjennom Mivai® er utelukkende et forhold mellom brukeren og transport¬leverandøren; Go Mobile AS er ikke part i dette forholdet.

Tvist

Vilkårene for bruk av Mivai® er underlagt norsk lovgivning.

Ved en eventuell tvist skal Kristiansand Tingrett benyttes.

Revisjon

Oppdaterte "Vilkår for bruk av Mivai®-appen" er til enhver tid tilgjengelig på http://mivai.com/legal. Ved større endringer må du godkjenne vilkårene på nytt før du kan fortsette å bruke Mivai®-tjenestene.


Retningslinjer for Personvern knyttet til Mivai®-appen

For at tjenesten skal fungere optimalt, må vi samle inn og bruke noen opplysninger fra deg. Dette gjelder basisinformasjon som navn, telefonnummer og epostadresse. Ønsker du tilgang til tilleggstjenester, kan det være nødvendig å oppgi tilleggsinformasjon, f eks betalingskortinformasjon (for betaling direkte i appen).

Mivai® beskytter alle dine persondata og oppfyller alle sider av Personopplysningloven ("Lov om behandling av personopplysninger" (LOV-2000-04-14-31), sist endret pr 1 oktober 2015).

Følgende spesifikke "Retningslinjer for Personvern knyttet til Mivai®-appen" gjelder fra 1 januar 2016, erstatter alle tidligere utgaver og kan endres på nytt ved behov og uten nærmere varsel:

1. Mivai® samler automatisk inn enkelte opplysninger knyttet til maskinvaren din og programvaren din. Denne informasjonen brukes til å tilpasse tjenesten til ditt spesifikke utstyr, opprettholde kvaliteten på tjenesten, kommunisere mellom deg og sjåføren, forbedre brukeropplevelsen for deg (og andre som har tilsvarende utstyr), samt å frembringe generell statistikk for bruken av Mivai® med tanke på fremtidige produkt¬forbedringer.

Mivai® loggfører også data knyttet til de enkelte taxiturer.

I tillegg er det kun de opplysninger som du selv oppgir til oss gjennom appen, som lagres. Vi vil ikke be om opplysninger som vi ikke trenger for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg.

Dine personopplysninger vil ikke bli brukt til andre formål, eller bli utlevert til andre, med mindre du samtykker til slik utvidet bruk.

Dersom du velger å registrere en profil om deg selv i Mivai®-appen, vil du selv kunne se, redigere og slette de personlige opplysningene som er lagret i ”Min Profil”. Du må angi brukernavn og passord for å få tilgang til disse opplysningene.

Mivai® bruker flere sikkerhetsteknologier for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, bruk eller videreformidling.

2. Ved å kontakte oss kan du få innsyn i dine personopplysninger som er lagret hos oss.

3. Mivai® rydder løpende i sine databaser. Opplysninger som ikke lenger er relevante, blir automatisk slettet. Ved å kontakte oss kan du kreve at dine personopplysninger som er lagret hos oss, blir slettet. I så fall tar vi kun vare på opplysninger som vi er pålagt av lov å oppbevare.

4. Mivai® benytter informasjonskapsler kun til å verifisere gyldig brukerkonto. Dersom du ønsker å skreddersy tjenesten til dine spesifikke formål og preferanser, kan du selv konfigurere en rekke parametere under "din profil".

Oppdaterte "Retningslinjer for personvern knyttet til Mivai®-appen" er til enhver tid tilgjengelig på http://mivai.com/legal. Ved større endringer må du godkjenne retningslinjene på nytt før du kan fortsette å bruke Mivai®-tjenestene.


Lisenser

This software is based in part on Google Toolbox For Mac:
Copyright © 2006-2013 Google Inc.
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).
Google Toolbox For Mac (https://code.google.com/p/google-toolbox-for-mac)

This software is based in part on iGLU:
iGLU (https://code.google.com/p/iphone-glu/) is an implementation of the OpenGL Utility Library (GLU) (http://www.opengl.org/documentation/specs/) for iPhone OS (http://developer.apple.com/iphone/). iGLU is based on the GLU source included with Mesa 7.2 (http://mesa3d.sourceforge.net/), which in turn derives from the SGI OpenGL Sample Implementation (http://oss.sgi.com/projects/ogl-sample/). All code derived from SGI's source is licensed under the SGI Free Software License B version 2.0 (http://oss.sgi.com/projects/FreeB/). All other code is licensed under the MIT license (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php).

This software is based in part on Nimbus:
Copyright © 2011-2012 Jeff Verkoeyen
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).
NimbusKit.info (http://NimbusKit.info) - List of contributors (https://github.com/jverkoey/nimbus/graphs/contributors)

This software is based in part on Objective C Protocol Buffers:
Copyright © 2008 Cyrus Najmabadi.
Copyright © 2010 Booyah Inc.
Copyright © 2011-2013 Google Inc.
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).
Objective C Protocol Buffers (https://code.google.com/p/metasyntactic/wiki/ProtocolBuffers)

This software is based in part on zlib:
Copyright © 1995-2013 Jean-loup Gailly and Mark Adler Licensed under the zlib license (http://zlib.net/zlib_license.html).
zlib (http://zlib.net/)

This software is based in part on JQuery Easing:
Copyright © 2008 George McGinley Smith.
Copyright © 2001 Robert Penner All rights reserved.
Licensed under the BSD license (http://www.robertpenner.com/easing_terms_of_use.html).
jQuery Easing Plugin (http://gsgd.co.uk/sandbox/jquery/easing/)
Robert Penner's Easing Functions (http://www.robertpenner.com/easing/)

This software is based in part on the font 'Siemreap':
Copyright © 2010 Danh Hong (khmertype.blogspot.com).
Licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1 (http://scripts.sil.org/OFL).

This software is based in part on the font 'Tharlon-Regular':
Copyright © 2012, Sun Tun, Ngwe Tun, Solveware Solution (http://code.google.com/p/tharlon-font).
Based on the font 'Yunghkio' : Copyright © 2010-2012, Sai Zin Di Di Zone (http://www.yunghkio.com/unicode) and the font 'Arimo': Copyright © 2012, Google, Inc (http://code.google.com/p/googlefontdirectory/)
Licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1 (http://scripts.sil.org/OFL).